За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-128/11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-128/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури, зеленчуци и лозя", с местоположение с. Яребица

Галерия