За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-129/11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-129/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към многофункционална нискоетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XVI-3079, кв. 690 по плана на гр. Русе

Галерия