За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-130/11.01.2023 г.

  • 11 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-130/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на термопомпа за отопление и топла вода", с местоположение УПИ LIX (47336.82.84) по плана на гр. Мартен

Галерия