За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-138/12.01.2023 г.

  • 12 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-138/12.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие на земедеслко стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и закупуване на ободурдване", с местоположение ПИ 52235.30.314 по КККР на с. Ново село

Галерия