За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-140/12.01.2023 г.

  • 12 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-140/12.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект", с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.566.4.16 по КККР на гр. Разград

Галерия