За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-154/13.01.2023 г.

  • 13 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-154/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на самостоятелно сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 73496.501.2930 по КК и КР на гр. Тутракан"

Галерия