За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-182/17.01.2023 г.

  • 17 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-182/17.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ Х-652, кв. 70 (77308.504.652) по плана на гр. Цар Калоян

Галерия