За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-233/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-233/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Канално отклонение за УПИ LXIIIпп 8.1449, кв. 1007, ИПЗ, гр. Русе и уличен канал от РШ 2 запад до РШ съществуваща запад по ул. "Охрид"

Галерия