За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-240/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-240/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.10.655 в кв. 172 по плана на кв. Средна кула, гр. Русе"

Галерия