За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-241/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-241/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ XXVI-71 (ПИ с идентификатор 63427.8.71), находящ се в кв. 1021, ИПЗ, гр. Русе"

Галерия