За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-291/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-291/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № Е - I-етаж, в кафе-сладкарница", с местоположение ПИ 32874.502.305 по КККР на гр. Исперих

Галерия