За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-292/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-292/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и преустройство на част от сграда с идентификатор 00415.501.958.1"

Галерия