За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-303/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-303/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Пункт за годишни технически прегледи и автоуслуги", с местоположение ПИ 20184.1.2357 по КККР на гр. Две могили

Галерия