За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-306/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-306/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с идентификатор 87504.138.341 по КК и КР на с. Яребица, местност Бунар Башъ"

Галерия