За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-316/24.01.2023 г.

  • 24 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-316/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-1664, кв. 96 по плана на гр.Сливо поле

Галерия