За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-369/26.01.2023 г.

  • 26 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-369/26.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка", с местоположение УПИ II-523, кв. 19 по плана с. Сандрово

Галерия