За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1065/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1065/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с АС мощност 30kW" с местоположение УПИ III-498, кв. 31 по плана на с. Батишница

Галерия