За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1066/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1066/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 05133.111.25 по КККР на с. Лом Черковна

Галерия