За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1067/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1067/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение на същестуващо торище" с местоположение ПИ 090171 в землището на с. Каменци

Галерия