За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1071/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1071/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 07603.36.24 по КККР на гр. Бяла

Галерия