За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1073/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1073/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автомивка" с местоположение ПИ 501.421.1 по КККР на с. Сандрово

Галерия