За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1074/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1074/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 250kW" с местоположение ПИ 63427.3.552 и 63427.3.553 по КККР на гр. Русе

Галерия