За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на сградно канализационно отклонение за същестуваща жилищна сграда" с местоположение ПИ 66425.501.1273 по КККР на гр. Силистра

Галерия