За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1104/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1104/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 40751.8.71 по КККР на с. Кутловица

Галерия