За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1106/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1106/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и промяна предназначението на част от универсален магазин в магазин за хранителни стоки" с местоположение ПИ 66425.500.7207 по КККР на гр. Силистра

Галерия