За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IX-57, кв. 6, ул. Ал. Стамболийски 49, до ново електромерно табло, монтирано кум конструкцията на мачтов трафопост Т-5 Д. Абланово в с. Долно Абланово, общ. Русе" с местоположение УПИ IX-57, кв. 6 по плана на с. Долно Абланово

Галерия