За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1110/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1110/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи" с местоположение ПИ 61710.502.3611 по КККР на гр. Разград

Галерия