За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1151/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1151/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на фотоволтаични панели с мощност до 27 kW върху покрив на съществуваща сграда" с местоположение УПИ XIV-221, кв. 32 по плана на с. Сейдол

Галерия