За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1156/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1156/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници в с. Ветрен, общ. Силистра и присъединяване към разпределителната електрическа мрежа" с местоположение УПИ V-480, кв. 52 по плана на с. Ветрен

Галерия