За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1157/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1157/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението, преустройство и пристрояване на подземно бомбоубежище в противопожарен резервоар и площадков водопровод за противопожарни води" с местоположение ПИ 63427.8.1449 по КККР на гр. Русе

Галерия