За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ V-111.597, кв. 21 по плана на с. Вазово

Галерия