За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1181/16.03.2023 г.

  • 16 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1181/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажана еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 61710.502.3641 (III-3641, кв. 154) по КККР на гр. Разград

Галерия