За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1188/16.03.2023 г.

  • 16 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1188/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на площадкова канализация в района на болницата" с местоположение ПИ 66425.501.2620 по КККР на гр. Силистра

Галерия