За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1191/16.03.2023 г.

  • 16 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1191/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 600kW" с местоположение ПИ 63427.25.19 по КККР на гр. Русе

Галерия