За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1195/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1195/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Прокарване на кабел ниско напрежение от електромерно табло – ТП Т1 Писанец до ФЕЦ – УПИ VIII-309, кв. 31 по плана на с. Писанец, общ. Ветово"

Галерия