За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1211/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1211/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на балкон с размери 1.10х7.50 м пред апартамент с идентификатор 63427.7.385.2.2 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия