За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1212/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1212/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 30 kW" с местоположение УПИ X-173, кв. 43 по плана с. Пепелина

Галерия