За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1213/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1213/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ XI-162, кв. 14 по плана на с. Малко Враново

Галерия