За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1214/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1214/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 32874.501.2228 по КККР на гр. Исперих

Галерия