За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1227/20.03.2023 г.

  • 20 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1227/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Спортна площадка - игрище за мини футбол с РЗП - 830.25 м2" с местоположение УПИ III-244, кв. 25 по плана на с. Сваленик

Галерия