За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023 г.

  • 20 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023  г. Ремонт, преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в игрална зала-зала за хазартни игри с игрални автомати" с местоположение ПИ 63427.2.4886 по КККР на гр. Русе

Галерия