За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за съществуваща жилищна сграда" с местоположение УПИ III-15, кв. 27 по плана на с. Богданци

Галерия