За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1249/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1249/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на обособени улици с идентификатори 00895.506.50, 00895.506.51 и 00895.506.72 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Галерия