За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1927/10.05.2023 г.

  • 10 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1927/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 23916.117.76, 23916.120.269, 23916.13.18, 23916.14.9, 23916.15.14, 23916.22.1, 23916.23.1, 23916.34.2, 23916.41.1, 23916.89.1, 23916.94.1, 23916.110.1, 23916.119.1, 23916.122.1, 23916.123.1 и 23916.125.1 в землището на с. Дряновец, общ. Бяла"

Галерия