За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1928/10.05.2023 г.

  • 10 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1928/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 07603.34.267, 07603.4.340, 07603.908.454, 07603.912.706, 07603.211.804, 07603.908.869, 07603.211.950, 07603.214.956, 07603.61.989, 07603.15.46, 07603.17.22, 07603.17.45, 07603.20.32, 07603.30.14, 07603.30.44, 07603.30.51, 07603.30.52, 07603.34.8, 07603.43.17, 07603.46.9, 07603.46.13, 07603.46.24, 07603.47.39, 07603.53.9, 07603.55.5, 07603.62.21, 07603.63.6, 07603.63.15, 07603.66.11, 07603.66.21, 07603.66.34, 07603.68.19, 07603.80.4, 07603.80.8, 07603.81.6, 07603.81.14, 07603.83.23, 07603.85.9, 07603.85.34, 07603.85.55, 07603.125.31, 07603.248.4 , 07603.248.13, 07603.248.14, 07603.903.216, 07603.905.38, 07603.907.327 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла"

Галерия