За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1931/10.05.2023 г.

  • 10 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1931/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Аварийно възстановяване на проводимостта на канал, находящ се в село Просена, община Русе, улица Батак, с ремонт на мостово съоръжение"

Галерия