За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1943/11.05.2023 г.

  • 11 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1943/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна в параметрите, при които е издадено становище с изх. И-1636/14.04.2022 г.; Изграждане на спринклерна инсталация в помпено помещение на система за пожарогасене в цех Етилов алкохол, сграда с идентификатор 61710.506.26.126; Изграждане на линия на NaOH от Р3325 в цех Рафинерия до Т9152 в цех Етилов алкохол; Монтаж на два броя подгреватели (топлообменници) в цех Рафинерия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия