За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2137/22.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2137/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сливо поле по обособени позиции - Обособена позиция 2: Път RSE-3196/II-21/Русе-Бръшлен/Сливо поле-Гробищен парк", с местоположение километър 0+000 при бул. „България” /път II-21/ на територията на гр. Сливо поле до км 1+188 при Гробищен парк на гр. Сливо поле (ул. „Пазарна”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Трапезица”, ул. „Воден”, ул. „П.К.Яворов” и път № RSE-3196)

Галерия