За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2145/23.05.2023 г.

  • 23 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2145/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Играждане на игрище за народна топка, площадка с фитнес уреди и лекоатлетическа писта в дворното пространство на МГ Баба Тонка, гр. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.184 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия