За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2357/01.06.2023 г.

  • 01 Юни 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2357/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на съществуваща детска площадка с поставяне на детски съоръжения в Детска градина в с. Севар", с местоположение УПИ VII, кв. 33 по плана на с. Севар, общ. Кубрат

Галерия